VOORTGANG

Welkom bij de Mastum Tevredenheidsenquête

Het neemt 5 minuten van uw tijd in beslag


1. Met wie heeft u in de meeste gevallen contact bij Mastum?

2. Hoe beoordeelt u uw contactpersoon bij Mastum?

3. Is uw contactpersoon goed bereikbaar?

4. Hoe beoordeelt u de deskundigheid van uw contactpersoon?

5. Hoe beoordeelt u de frequentie van het contact met uw contactpersoon?

6. Kunt u aan de hand van onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent?

6.1 Afspraken worden altijd nagekomen door Mastum

6.2 Mastum reageert voldoende snel op mijn vragen

6.3 De contactpersoon van Mastum ondersteunt mij als klant goed

7. Heeft u de afgelopen 12 maanden één of meerdere klachten gehad over Mastum?

8. Heeft u hierover contact opgenomen met Mastum?

9. Is de klacht nog in behandeling of inmiddels afgehandeld?

Als u meer problemen heeft ervaren, wilt u deze vragen dan beantwoorden voor het belangrijkste probleem?

10. Alles bij elkaar genomen, hoe beoordeelt u de klachtafhandeling?

11. Zijn de ontvangen offertes en/of rapportages van Mastum volledig en duidelijk?

12. Heeft u de offerte en/of rapportage op het afgesproken moment ontvangen?

13. Wenst u vaker een mondelinge toelichting te krijgen op de offerte en/of rapportage?

14. Hoe beoordeelt u de werkvoorbereiding?

15. Hoe beoordeelt u de bouwkundige deskundigheid van Mastum?

16. Mastum is BIM gereed. Is het werken met BIM voor Mastum een must?

17. Kent u de volgende producten van Mastum?

17.1 Permanente veiligheidsystemen

17.2 Dakcollector

17.3 PV-panelen

17.4 Leven op Daken

17.5 Dakadvies en -inspectie

17.6 Service- en onderhoudsovereenkomsten

17.7 Onderhouds- en beheersplanningen

17.8 Presentaties van voorlichtingsthema's bij u op kantoor

18. Hoe beoordeelt u de prijs/kwaliteit-verhouding van Mastum?

19. Wenst u in de toekomst een nieuwsbrief van Mastum te ontvangen?

20. Heeft u de afgelopen maanden onze website (www.mastum.nl) bezocht?

21. Hoe beoordeelt u onze website?

22. Heeft u concrete suggesties voor verbeteringen van de dienstverlening van Mastum?

23. Indien u Mastum voor het geheel een cijfer moet geven dan scoort Mastum een:
Enquête compleet!

Tel. 030-264 20 60 - info@mastum.nl - www.mastum.nl

powered by GI

Terug naar boven